Złoty Samorodek - Festiwal Filmów Dolnośląskich

VII Dolnośląski Festiwal Filmowy 30.09 – 02.10.2022 r.

Festiwalowe nagrody

Data dodania: 27.09.2021

NAGRODY 2021

1.   Przewiduje się przyznanie  9 nagród pieniężnych, po trzy w każdej kategorii:

I Nagroda za najlepszy film fabularny wysokości 2.000 zł (brutto),

II Nagroda za najlepszy film fabularny wysokości 1.000 zł (brutto),

III Nagroda za najlepszy film fabularny wysokości 500 zł (brutto),

 

I Nagroda za najlepszy film dokumentalny 2.000 zł (brutto)

II Nagroda za najlepszy film dokumentalny 1.000 zł (brutto)

III Nagroda za najlepszy film dokumentalny 500 zł (brutto)

 

I Nagroda za najlepszy film animowany 2.000 zł (brutto)

II Nagroda za najlepszy film animowany 1.000 zł (brutto)

III Nagroda za najlepszy film animowany 500 zł (brutto)

2.   Jury i organizator mają prawo dokonania innego podziału nagród. 

3.   Warunkiem otrzymania nagrody finansowej bądź rzeczowej jest obecność autora filmu na ceremonii rozdania nagród. Nieobecnym autorom zostaną przesłane tylko nagrody honorowe.

4.   Autor może wydelegować osobę reprezentującą go podczas festiwalu i ceremonii wręczenia nagród, o czym powinien poinformować organizatora na piśmie przed rozpoczęciem festiwalu.

5.   Nagrody wypłacane będą gotówką lub przelewem na rachunek bankowy laureata najpóźniej do dwóch tygodni od werdyktu Jury. 

6.   Od nagród potrącone zostaną podatki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.