Złoty Samorodek - Festiwal Filmów Dolnośląskich

VIII Dolnośląski Festiwal Filmowy 29.09 – 01.10.2023 r.

Balet lekkoatletyczny


Autor: Maciej Jarczyński | Reżyser: Maciej Jarczyński | Rok: 2021 | Czas: 3

Balet lekkoatletyczny to krótka animacja pokazująca ruch lekkoatletów jako taniec.