Złoty Samorodek - Festiwal Filmów Dolnośląskich

VIII Dolnośląski Festiwal Filmowy 29.09 – 01.10.2023 r.

The Hero


Autor: Milena Dutkowska , Wyróżnienie | Reżyser: Milena Dutkowska | Rok: 2021 | Czas: 24

Cyprian - 10 letni chłopiec, sierota, wychowywany przez ukochaną babcie marzy by zostać prawdziwym bohaterem. Gdy babcia umiera nad Cyprianem wisi groźba trafienia do domu dziecka. Teraz będzie musiał skonfrontować się z prawdziwą stratą i tym co to znaczy być bohaterem w obliczu cierpienia.