Złoty Samorodek - Festiwal Filmów Dolnośląskich

VIII Dolnośląski Festiwal Filmowy 29.09 – 01.10.2023 r.

Egzekucja pamięci


Autor: Gabi Bania | Reżyser: Gabi Bania | Rok: 2019 | Czas: 13

Film stanowi wizualizację wiersza Jerzego Ficowskiego pod tym samym tytułem pochodzącego z tomu poezji „Odczytanie popiołów” poświęconego tematyce Holokaustu i II wojny światowej. Zbiór ten został wydany z okazji pięćdziesiątej rocznicy powstania w getcie warszawskim.
"Egzekucja pamięci" to metaforyczna opowieść o dręczących nas „demonach przeszłości” i o walce, którą należy podjąć, aby móc się od nich uwolnić.