Złoty Samorodek - Festiwal Filmów Dolnośląskich

VII Dolnośląski Festiwal Filmowy 30.09 – 02.10.2022 r.

Służyliśmy u Amerykanów


Autor: Monika Mazanek-Wilczynska , Wyróżnienie | Reżyser: Monika Mazanek-Wilczynska | Rok: 2020 | Czas: 28

Film opowiada nieznaną historię polskich oddziałów wojskowych w armii
amerykańskiej w latach 1945-1990 w Niemczech, Francji u USA , żołnierzy których dorobkiem jest fakt, że stali się największym mecenasem emigracyjnej polskiej kultury i sztuki na świecie przeznaczając na to miliony
dolarów.