Złoty Samorodek - Festiwal Filmów Dolnośląskich

VIII Dolnośląski Festiwal Filmowy 29.09 – 01.10.2023 r.

Do kiedy nabór filmów?

Data dodania: 01.04.2022

Do kiedy zgłaszać swoje filmy?

Termin nadsyłania filmów upływa z dn. 31.07.2022 r.

Jednocześnie przypominamy, że filmy należy zgłaszać poprzez formularz na stronie: http://www.zlotysamorodek.pl/zglos.php