Złoty Samorodek - Festiwal Filmów Dolnośląskich

IV Festiwal Filmów Dolnośląskich 27-29.09.2019 r.

Dolnośląscy rzemieślnicy


Autor: Jacek Liput | Reżyser: Jacek Liput | Rok: 2018 | Czas: 9

Relacja ze Święta Rzemiosła. Zarys historyczny rzemiosła dolnośląskiego. Tradycja i nowoczesność.