Złoty Samorodek - Festiwal Filmów Dolnośląskich

IV Festiwal Filmów Dolnośląskich 27-29.09.2019 r.

Ponary, nóż w serce


Autor: Bronisław Bubiak | Reżyser: Bronisław Bubiak | Rok: 2017 | Czas: 57

Po wojnie bohaterowie filmu zostali zmuszeni do opuszczenia Wileńszczyzny. Dzisiaj oni i ich potomkowie zamieszkują różne regiony Polski, wielu z nich również Dolny Śląsk.
Byli oni świadkami zbrodni na Polakach, Żydach, i obywatelach innych państw. W Ponarach Niemcy, rękoma Litwinów tzw. szaulisów zamordowali ok. 100 000 ludzi z czego ok. 20 000 stanowili Polscy obywatele, przede wszystkim żołnierze AK, przedstawiciele inteligencji a także młodzież gimnazjalna zaangażowana w walkę w obronie ojczyzny.
Ze względu na „poprawne” stosunki z Litewską Republiką Radziecką przez wiele lat zbrodnia nie była znana a Ponary nie istniały na litewskich mapach i w przewodnikach. Nawet dzisiaj trudno tam trafić. Także w Polsce wiedza o miejscu kaźni koło Wilna jest znikoma.